Mến chào các quý thành viên,

Quy trình chuyển dữ liệu như sau:,

1/ Trường hợp website không có tên miền riêng đi kèm (chỉ chuyển *.coo.me):
- Phí chuyển là 100.000đ/website (chỉ đóng một lần, sang hệ thống mới không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào khác).

2/ Trường hợp website có tên miền riêng đi kèm (chuyển *.coo.me + tên miền riêng .com/.net/.vn...):
- Phí chuyển theo gói phổ thông hoặc thương gia mà quý khách chọn ( Xem danh sách các gói ).

3/ Cách thanh toán:
- Quý khách chuyển tiền vào tài khoản C[O][O].vn có ghi chú rõ "Đóng phí chuyển web xyz" (xyz là tên web cần chuyển). Trong vòng 24h bộ phận xử lý của C[O][O].vn sẽ thông báo hoàn tất cho quý khách qua email. (Xem danh sách tài khoản ngân hàng của C[O][O].vn)

Trân trọng,
C[O][O].vn Service Team.
2015 © All rights reserved.